Šulinių liukų klasifikacija, montavimo vietos, pagal LST EN 124

 

Šulinių liukai ir lietaus surinkimo grotelės skirstomi į šias klases: A15 (A30), B125, C250, D400, E600, F900
Šulinių liukai ir lietaus surinkimo grotelės klasėmis skirstomi pagal montavimo vietas.
Skirtingos montavimo vietos padalintos į grupes nuo 1 iki 6, kai pavaizduota žemiau šių grupių padėtis gatvėje.
Prie kiekvienos grupės yra nurodoma, kokia klasė turi būti naudojama. Konkrečią klasę pasirenka projektuotojas.
Atsiradus abejonėms, rekomenduojama rinktis aukštesnę klasę.
 

FLANŠINIO IR BEK MONTAVIMO INSTRUKCIJA 

 

KETINIO PLAUKIOJANČIO MONTAVIMO INSTRUKCIJA

 

 Atgal