Naujienos

2016 07 20 LST EN ISO 9001:2015


UAB „Industek "  sėkmingai įdiegė ir  dirba pagal sertifikuotą kokybės vadybos sistemą, atitinkančią LST EN 9001:2015 standarto reikalavimus.

Pagrindiniai kokybės politikos principai:

  • Nuolat tobulėti, išlaikyti pirmaujančią poziciją tarp organizacijų teikiančių analogiškas paslaugas Lietuvoje.
  • Plėsti produktų tiekimo geografiją.
  • Numatyti klientų poreikius ir lūkesčius, jų įgyvendinimui pateikti racionalius sprendimus.
  • Tobulinti veiklos procesus, paslaugos teikimą, diegti pažangias technines naujoves ir modernius darbo metodus, siekiant didinti įmonės veiklos rezultatyvumą ir darbo efektyvumą.
  • Siekti nuolatinio kokybės vadybos sistemos veiksmingumo gerinimo.
  • Užtikrinti Lietuvos Respublikos teisės aktų ir kitų įsipareigojimų vykdymą.
  • Sistemingai kelti visų lygių darbuotojų kvalifikaciją, skatinti kūrybinę iniciatyvą ir sąmoningumą, ugdyti darbuotojų asmeninę atsakomybę už atliekamų darbų kokybę.
  • Užtikrinti tinkamas ir saugias darbo sąlygas bei socialines garantijas.
  • Numatyti ir skirti išteklius, reikalingus kokybės vadybos sistemos užtikrinimui ir nuolatiniam gerinimui.

Šių siekių įgyvendinimui UAB „INDUSTEK" nuolat tobulina kokybės vadybos sistemą, atitinkančią ISO 9001standarto reikalavimus. Politika peržiūrima kasmet, kad nuolat išliktų tinkama.