IND-2296 kontroliuojami atbuliniai vožtuvai

IND-2296 kontroliuojami atbuliniai vožtuvai

Patikima apsauga nuo atgalinio srauto!

 

INDUSTEK pristato IND-2296 – EA tipo kontroliuojamą atbulinį vožtuvą, kuris patikimai apsaugo nuo sifonažo - galimo panaudoto ir užteršto vandens patekimo atgal į vandentiekį (dėl slėgio, avarijų ir kt. priežasčių).

Vožtuvas IND-2296 vandentiekio sistemose išpildomas kaip standartinio skaitiklio prijungimo antgalis. Jis pigiai ir greitai įrengiamas kiekviename daugiabučio namo vandentiekio įvade ir užtikrina pakankamą reikalaujamą apsaugą kiekvienam vartotojui ir vandentiekiui (pagal standartą LST EN1717).

Daugiau informacijos rasite žemiau esančioje skrajutėje.

Turite klausimų? Susisiekite su mumis info@industek.lt.

 

IND-2296 privalumai:

Universalumas

 • Įrengiamas tiek naujose, tiek esamose vandens sistemose kaip standartinio skaitiklio jungtis.

 • Naudojamas prie bendro pobūdžio vandens skaitiklių, kurių jungčių diametras yra nuo ¾ ” iki 2”, o ilgis 40–85 mm.

 • Sukurtas naudoti tiek šaltam, tiek karštam vandeniui (max 90⁰C).

 • Darbinis slėgis 10 bar (patikrinta esant 16 bar).

Saugumas

Pagamintas iš bešvinio bronzos (žalvario) lydinio (Lead Free) ir sertifikuotas geriamam vandeniui (Danijos VA sertifikatas) todėl gali būti saugiai naudojamas daugiabučių namų geriamo vandens tiekimo sistemose.

Patikimumas

 • Užtikrina vandens kokybę vandentiekio tinkluose nuo vandenvietės iki vartotojo bei kiekvienam vartotojui atskirai.

 • Apsaugo vandens kokybę nuo užterštumo iš vartotojų pusės.

 • Patikima ir efektyvi vandentiekio apsauga užtikrinama kiekvieną vožtuvą patikrinant dar gamybos procese – gamykloje (JCH A/S, Danija).

 • Kontroliuojamas atbulinis vožtuvas yra su integruotu kontrolės tašku, leidžiančiu nesudėtingai atlikti nuolatinę veikimo efektyvumo patikrą.

 

Veikimo ir būtinos kontrolės principas

Centralizuotai tiekiamas geriamas vanduo – Lietuvos vandentiekio sistemos pagrindas. Bendroje vandentiekio sistemoje kiekvienas prijungtas vartotojas gali turėti lemiamos įtakos vandens kokybei.

Nuolat sprendžiamas klausimas – tiekiamo vandens kokybės užtikrinimas, kuris reglamentuojamas LST EN1717 standartu. Pagal standartą, vanduo cirkuliuojantis standartinio gyvenamojo pastato geriamo vandens sistemoje, jei pastate yra ruošiamas buitinis karštas vanduo, yra laikomas 2-os pavojingumo kategorijos skysčiu.

 

Dėl galimo pavojaus vandentiekio tinklui ir keliamų reikalavimų geriamam vandeniui tiesiai iš čiaupo (kaip 2-os kategorijos skysčiui), apsauga turi būti įrengiama kiekvienam vartotojui (butui) atskirai, t.y. bendras apsaugos prietaisas pastatui yra laikomas nepakankamu. Ekonomiškas ir efektyvus sprendimas - kontroliuojamas atbulinis vožtuvas IND-2296 kiekviename bute įrengiamas kaip skaitiklio pajungimo antgalis.

IND-2296 kontroliuojamo atbulinio vožtuvo veikimo principas grindžiamas tuo, kad jis leidžia vandeniui tekėti tik viena kryptimi. Atsiradus atbuliniam srautui susidaro oro tarpas veikiantis kaip apsauga nuo užteršto vandens patekimo į vandentiekio tinklus.

Vienas pagrindinių reikalavimų atbuliniam vožtuvui pagal LST EN1717 standartą - jis turi būti su kontrolės tašku. Taip bus galima patikrinti, ar jis vis dar tinkamai veikia ir užtikrinti efektyvią vandentiekio apsaugą. Rekomenduojama patikrą atlikti kartą per metus.

Patikros seka pagal aukščiau pateiktą įrengimo schemą:

 • Išoriškai patikrinama, ar šalia vožtuvo švaru, nėra nuotėkio, korozijos, susidėvėjimo.

 • Užsukami ventiliai (1 ir 2).

 • Iš kontrolės taško išsukama aklė ir stebima, ar sustoja tekėti vanduo.

 • Kai vanduo nebeteka, atsukamas ventilis 1. Jei vanduo neteka pro kontrolės tašką, vožtuvas tinkamas naudoti; jei vanduo teka, vožtuvas susidėvėjęs ir nebeatlieka savo funkcijų - jį reikia keisti.

 • Atlikus bandymą, prieš atsukant ventilį 2, atsukamas čiaupas pas vartotoją ir patikrinama, ar neteka vanduo. Tokiu būdu patikrinama, ar bandymo metu už atbulinio vožtuvo nesusidarė slėgis.

Susisiekite

Kontaktai

Tel. Nr. +370 5 2700225
El. paštas: info@industek.lt